Громадянське суспільство

УПЕРТА СТАТИСТИКА

25 Червня 2020
25

Луганська область продовжує не тільки лідирувати за втратами людського капіталу – основного економічного чинника, наявність і кваліфікація якого впливає на рівень нашого життя, але й нарощує відставання за цим показником.

За даними статистики за січень – квітень 2020 року в нашій області на 1 народжену дитину припадає 3,72 померлих громадян, проти 3,23 на початку року (найгірший показник в Україні і гірше, ніж був в 2019 році). Кращий показник в Києві, де на 1 народженого припадає 1,16 померлих. На одну особу, що в’їхала в Луганську область припадає 1,45, що виїхали, проти 1,36 на початку року – найгірший показник в Україні. Кращий показник – в Київській області, де на одного, що в’їхав припадає лише 0,48 тих, що виїхали.

За обсягами реалізованої продукції Луганська область знаходиться на передостанньому місці в Україні з показником 41 559,8 млн. грн. за 2019 рік, відстаючи від Донецької в 10,3 рази.

З причини значного впливу держави на наше життя і на підприємництво, зокрема, примітно, що на малий бізнес припадає 31,1% реалізованої продукції. Це говорить про його серйозний політичний потенціал в разі об’єднання і потрапляння у владу для представлення своїх інтересів з використанням владних інститутів.

Загалом, ВВП України за перший квартал 2020-го впав на 1,3% і, за прогнозами, ця тенденція буде посилюватися. Найбільше падіння відбулося в транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – на 8,6%, тимчасовому розміщенні і організації харчування – на 8,8%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – на 7,7%, у фінансовій та страховій діяльності – на 7,9%.

А ось оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів зросли на 5,4% на тлі загального падіння запасів матеріальних оборотних коштів – на 142 192 млн. грн. Населення посилено запасалося продуктами, створюючи попит в секторі торгівлі.

В цілому, з наявною структурою ВВП в країні, ми можемо тільки продовжувати падати, тому що домінують саме ті галузі, котрі не створюють реальний продукт, а його перерозподіляють. Про розвиток та інновації взагалі говорити не доводиться.

Склад валового внутрішнього продукту, розрахований «виробничим методом» такий: податки на продукти -15,1%, держуправління, оборона, обов’язкове соціальне страхування – 7,8%, оптова і роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 14,3%, операції із нерухомістю – 7,5%, в той час як будівництво – 1,9%, переробна промисловість – 10%, сільське, лісове і рибне господарство – 2,9%, видобувна промисловість та розроблення кар’єрів – 4,7%, поставка електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – 3,8%, професійна, наукова та технічна діяльність – 3,6%.

Промислове виробництво в січні – травні 2020 року до такого ж періоду 201- го впало по країні на 8,7%, по Луганській області на 12,3%. Тоді як в 2019-му в порівнянні з 2018-м, падіння за 5 місяців року становило лише один відсоток.

Згідно зі статистичними даними, максимальне падіння відбулося в тих галузях, які працюють в нашій області: видобуток кам’яного і бурого вугілля – на 44,5% (найбільше падіння), виробництво продукції з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – на 24,3%; виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 30,9%.

Обираючи владу, голосуючи за партії, оцінюючи політика, в першу чергу, потрібно з’ясувати, чи мають вони конкретні, а не абстрактні наміри щодо поліпшення основних показників соціально-економічного розвитку області, як мають намір працювати над їх втіленням у життя. 

Симпатії, гарні слова треба відкинути убік, – тільки раціональний прагматизм, спрямований на покращення нашого життя.